Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a nařízení obce

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

Příloha Vyvěšeno

Sejmuto

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 3/2023 o místním poplatku ze psů 

4.12.2023

 

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

4.12.2023

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

15.6.2023

30.6.2023

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2023 o nočním klidu

9.3.2023

27.3.2023

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2022, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/98 o znaku a praporu obce Vojkovice a jejich užívání

23.06.2022

25.07.2022

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

16.12.2021

18.01.2022

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o regulaci hlučných činností

15.11.2021

16.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Vojkovice

15.11.2021

16.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

15.11.2021

16.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

16.09.2021 04.10.2021

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

14.12.2020 13.1.2021

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2020, o nočním klidu

18.6.2020 20.7.2020

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

12.12.2019 13.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

13.5.2019 12.6.2019

Jednací řád zastupitelstva obce Vojkovice

15.11.2018  

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 3/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

16.12.2016 2.1.2017

Nařízení obce Vojkovice č. 3/2014, tržní řád, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje

16.12.2014 5.1.2015

Směrnice o schvalování účetních závěrek obce

3.6.2014 3.7.2014

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vojkovice a vymezují prostory pro výcvik a volné pobíhání psů

19.4.2011 5.5.2011

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

19.4.2011 5.5.2011

Územní plán obce Vojkovice

16.3.2023