Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dary na domovní čistírny odpadních vod

dotace na domovní čistírny odpadních vod 

(dále jen "DČOV")


Jak postupovat při žádosti o vyplacení dotace:

1. po realizaci stavby DČOV žadatel vyplní formulář žádosti o poskytnutí dotace,

2. vyplněný formulář žádosti doručí na obecní úřad spolu s povinnými přílohami:

  • fotodokumentace stávající žumpy nebo septiku,
  • rozhodnutí o povolení vypouštění splaškových odpadních vod a stavby vodního díla vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství,
  • faktura za provedení DČOV, 

3. po projednání a schválení poskytnutí dotace zastupitelstvem obce Vojkovice, bude žadateli vyplacena převodem na účet.

Formulář žádosti o poskytnutí dotace ke stažení v pdf

 

 


Podmínky pro získání dotace na domovní čistírnu odpadních vod ke stažení v pdf.

PENĚŽNÍ DAR - DOTACE NA VÝMĚNU STÁVAJÍCÍ ŽUMPY NEBO SEPTIKU ZA DOMOVNÍ ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD
Podmínky pro poskytnutí peněžního daru ve výši 50.000,- Kč /1 domovní čistírna odpadních vod z rozpočtu obce Vojkovice na realizaci stavby domovní čistírny odpadních vod (DČOV)
na území obce Vojkovice, která nahradí stávající žumpu nebo septik


Podmínky schváleny na zasedání zastupitelstva obce Vojkovice 11.12.2019


Specifikace žadatele:
Žadatelem může být fyzická osoba vlastnící na území obce Vojkovice nemovitost s číslem popisným nebo číslem evidenčním.


Specifikace nemovitosti:
Nemovitost stojící v katastrálním území obce Vojkovice, okres Frýdek-Místek
Nemovitost s číslem popisným/evidenčním přiděleným do 31.12.2019


- Technická specifikace domovní čistírny odpadních vod:
Domovní čistírna odpadních vod musí mít certifikaci „CE“
Domovní čistírna odpadních vod musí být vybavena automatickým režimem pro období dovolené


- O poskytnutí peněžního daru je možno požádat od 1.1.2020 do 30.06.2020 písemně obec Vojkovice, Vojkovice č.p.88 , IČ: 00577081. Formulář zveřejněn na www.vojkovice.eu

- Realizace stavby DČOV musí být dokončena do 31.12.2024. Peněžní dary budou vypláceny do 31.3.2025.

- Peněžní dar bude poskytnut žadateli ve výši 50 000,-Kč

- Nutno doložit:
* Fotodokumentaci stávající žumpy nebo septiku
* Rozhodnutí o povolení vypouštění splaškových odpadních vod a stavby vodního díla
(vydává Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství)
* Fakturu za provedení DČOV

- Peněžní dar bude vyplacen po uvedení nově instalované DČOV do provozu a doložení faktury o provedení stavby DČOV.

PŘI NESPLNĚNÍ PODMÍNEK NÁROK NA PENĚŽNÍ DAR ZANIKÁ!!!