Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpadové hospodářství > Druhy odpadu a kam s nimi

Druhy odpadu a kam s nimiDruhy odpadu a kam s nimi

Nebezpečný odpad má vlastnosti, které mohou být škodlivé pro zdraví lidí nebo životní prostředí. Musí být proto odstraněn nebo využit ve speciálních zařízeních. Tento odpadnebezpečný odpad foto.JPG NEPATŘÍ do nádob na směsný komunální odpad. Příklady: zbytky barev a ředidel, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, chemikálie, pesticidy, staré léky, vyjeté oleje, vybité monočlánky, akumulátory, elektrospotřebiče, apod. Pro naše občany dvakrát do roka zajišťujeme přistavení kontejneru na nebezpečný odpad, které vždy dopředu avizujeme ve zpravodaji a na internetových stránkách obce. Pro odložení drobných elektrospotřebičů můžete využít zelenou popelnici umístěnou v přízemí obecního úřadu pod schody. Nebezpený odpad mohou naši občané po předložení občanského průkazu zdarma odložit také ve sběrném dvoře „Slezská“, který se nachází ve Frýdku na ulici J. Čapka v bývalém areálu stavebnin BETA, těsně před železničním přejezdem. Kontakt: +420 725 223 917, otevírací doba: pondělí – pátek od 09:00 do 17:00 h., sobota od 08:00 do 14:00 h. Prošlé a nepoužitelné léky lze odevzdat v jakékoliv lékárně. Pro opotřebované potravinářské tuky a oleje uzavřené v plastových flaškách jsou určeny zelené popelnice na sběrném místě naproti obecního úřadu a U Židků.

 

Velkoobjemový odpad – např. skříně, matrace, koberce apod. Tento druh odpadu můžete rovněž zdarma odložit na sběrném dvoře „Slezská“ s předložením občanského průkazu nebo využít velkoobjemový kontejner, který také dvakrát do roka zajišťujeme. Co vše lze na sběrném dvoře odevzdat? Objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), dřevěný odpad, kovový odpad, papír, sklo, plasty, výše zmíněný nebezpečný odpad, elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače aj.).

 

Biologicky rozložitelný odpad můžete odevzdat na kompostárně na Panských Nových Dvorech 3197 ve Frýdku-Místku v areálu skládky odpadů, brána C, pak sledujte šipky na kompostárnu. Kompostárna v Bruzovicích byla uzavřena.

 

Sjeté nebo poškozené pneumatiky lze bezplatně odevzdat v rámci zpětného odběru na některém ze sběrných míst po celé republice. Pneumatiky nemůžete odevzdat ve sběrných dvorech! Na místech zpětného odběru jsou pneumatiky odebírány bezplatně a bez požadavku na koupi nové pneumatiky či služby. Aktuální seznam sběrných míst zapojených do kolektivního systému Eltma naleznete na stránkách: www.eltma.cz/sberna-mista.

 

Níže uvádíme seznam sběrných míst zapojených do kolektivního systému Eltma v našem okolí:

  • Dobrá č.p. 66, Jan Nondek Automotoslužby,
  • Dobrá č.p. 88, Ivo Janulek,
  • Areál VÚHŽ, Dobrá č.p. 240, Jaroslav Vaníček – Beskydcar,
  • Hnojník č.p. 377, TRUCK 4x4 s.r.o.,
  • Jana Čapka č.p. 2290, Frýdek-Místek, Alma Pneu s.r.o. (naproti sběrného dvora Slezská),
  • Beskydská č.p. 1488 (u Lidlu), Frýdek-Místek, Vulkanprogres spol. s r.o.

 

Nádoby na tříděný odpad, tj. papír, plasty a sklo naleznete na všech sběrných místech tříděného odpadu v naší obci. Na stanovišti naproti obecního úřadu a U Židků je rovněž kontejner na textil. Kovy, tj. plechové konzervy od potravin, nápojové plechovky a ostatní kovové předměty z domácností (kuchyňské náčiní, hrnce, příbory) můžete vložit do bílého kontejneru na stanovišti U Židků (plechovky od barev a jiných nebezpečných látek patří do nebezpečného odpadu!).

 

Stavební odpad, zemina - pro odvoz takového odpadu je možné si objednat vanový – muldový kontejner od Frýdecké skládky. Pro objednání kontejneru se obraťte na obecní úřad. Přistavení a odvoz kontejneru, stejně jako uskladnění odpadu podle druhu, se řídí ceníkem Frýdecké skládky. Stavebním odpadem není pouze stavební suť! Je to veškerý odpad vzniklý při stavbě, bourání, rekonstrukci apod. – tedy rovněž vytrhaná podlaha, použité OSB desky, dřevo, plasty a sklo znečištěné nebezpečnými látkami, kabely, izolační materiály, cihly, tašky, keramické výrobky, beton. Stavební odpad na sběrném dvoře neodeberou!