Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

15.04.2021   Dokument je na úřední desce

Stavba "R48-MUK Nošovice" - seznámení s podklady rozhodnutí

Navrhovaná mimoúrovňová křižovatka umožní napojení stávající komunikace kolem průmyslové zóny
Nošovice přes stávající okružní křižovatku na dálnici D48 (do 31.12.2015 rychlostní silnice R48). Stavba
zahrnuje odbočovací a připojovací pruhy, mostní objekty, opěrné zdi a další související, doplňkové a
podmiňující stavby, jako jsou místní, obslužné a příjezdové komunikace, technické vybavení, přeložky
technické infrastruktury, protihlukové stěny, atd. a je členěna na několik desítek stavebních objektů
označených vždy třímístným číslem a názvem.

 

 

 

 

09.04.2021   Dokument je na úřední desce

DSO Region Slezská Brána - Rozpočtové opatření č. 5/2020

Dle § 39 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svazek obcí DSO Region Slezská brána, že:

Rozpočtové opatření č. 5/2020 schválené 26.11.2020,

je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách DSO RSB:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

 

 

 

 

01.04.2021   Dokument je na úřední desce

Návrh: Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2020

Informace o možnosti nahlédnutí:
Zveřejnění v elektronické podobě: http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
Nahlížení do listinné podoby: na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

 

 

01.04.2021   Dokument je na úřední desce

Návrh: Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 bude projednán na zasedání zastupitelstva obce Vojkovice, které se bude konat v pondělí 19.4.2021. Připomínky k návrhu závěrečného účtu je možné uplatnit písemně ve lhůtě do 19.4.2021 do 15.00 hodin nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2021.

 

 

 

 

 

 

17.03.2021   Dokument je na úřední desce

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1/2021

Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informuje, že
schválené Rozpočtové opatření č. 1/2021
- změna rozpočtu obce Vojkovice,
je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obec, položka Rozpočet obce, Podpoložka Rok 2021 a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

 

 

 

 

Strana výpisu

1