Obec Vojkovice

Aktuality

28.04.2021   Dokument je na úřední desce

Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Vojkovice formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

Ve středu 2.června 2021 v 16 hodin se uskuteční v areálu Koníčkova dvora veřejné projednání
návrhu změny územního plánu Vojkovice.

23.04.2021   Dokument je na úřední desce

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 1.7.2021 do 31.12.2022.
Bližší informace zveřejňujeme v příloze.

15.04.2021

Stavba "R48-MUK Nošovice" - seznámení s podklady rozhodnutí

Navrhovaná mimoúrovňová křižovatka umožní napojení stávající komunikace kolem průmyslové zóny
Nošovice přes stávající okružní křižovatku na dálnici D48 (do 31.12.2015 rychlostní silnice R48). Stavba
zahrnuje odbočovací a připojovací pruhy, mostní objekty, opěrné zdi a další související, doplňkové a
podmiňující stavby, jako jsou místní, obslužné a příjezdové komunikace, technické vybavení, přeložky
technické infrastruktury, protihlukové stěny, atd. a je členěna na několik desítek stavebních objektů
označených vždy třímístným číslem a názvem.

12.04.2021

Senioři online

Výjimečný cyklus preventivních besed pro seniory

09.04.2021   Dokument je na úřední desce

DSO Region Slezská Brána - Rozpočtové opatření č. 5/2020

Dle § 39 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svazek obcí DSO Region Slezská brána, že:

Rozpočtové opatření č. 5/2020 schválené 26.11.2020,

je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách DSO RSB:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

Kliknutím zvětšíte obrázek 08.04.2021

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů

Od 16.4.2021 do 29.4.2021 budou pracovníci společnosti ČEZ Distribuce provádět pravidelné odečty elektroměrů ve Vojkovicích. Další informace naleznete v příloze.

06.04.2021

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 10. dubna 2021

V sobotu 10. dubna 2021 od 8.30 do 8.45 hodin proběhne naproti obecního úřadu svoz nebezpečného odpadu.
Nebezpečný odpad:
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, rozbité či rozebrané televizory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky , atd...

06.04.2021

Přistavení velkoobjemového kontejneru v pátek 9. dubna 2021

Od pátku 9. dubna 2021 do soboty 10. dubna 2021 bude naproti Obecnímu úřadu ve Vojkovicích (v oploceném areálu) přistaven kontejner pro uložení velkoobjemového odpadu. Sběr bude probíhat v pátek od 12.00 do 18.00 hodin, v sobotu pak od 8.00 do 11.00 hodin. Mělo by jít o odpad, který se nevejde do běžných popelnic. Mezi velkoobjemový odpad tak patří například skříně a ostatní nábytek, dále například matrace, koberce a podobně.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NENÍ: guma, pneu, elektro, barvy, polystyrén, cihly, stavební suť, lepenka, sklo ..

17.03.2021

Zaměstnanci Hyundaie, podpořte projekt „Nové ozvučení pro církevní a kulturní aktivity v kostele"

V příloze zveřejňujeme bližší informace k výzvě pana faráře Jana Wojnara - projekt nového ozvučení kostela v Dobraticích.

Kliknutím zvětšíte obrázek 17.03.2021

Covid portál

Informace o očkování, aktuální informace, návody, postupy.

17.03.2021

Zápis k povinné školní docházce

Od 1. dubna do 30. dubna proběhne zápis k povinné školní docházce.

15.03.2021

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Nemocnice ve Frýdku Místku nabízí očkování proti COVID-19.
Cílové skupiny jsou:
- osoby starší 70 a 80 let veku
- zdravotníci
- pedagogičtí pracovníci/nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení/pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích) /zaměstnanci v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Na obecním úřadě jsme po domluvě připraveni s registrací pomoci.
Volejte 605 875 564 nebo 732 513 401

12.03.2021

Omezení dopravní obslužnosti od soboty 13.3.2021

S ohledem na pokračující omezení pohybu osob, a s tím související pokles poptávky po veřejné dopravě, Moravskoslezský kraj přistoupil k dalšímu omezení dopravní obslužnosti, a proto dochází od soboty 13. 3. 2021 do odvolání k zastavení provozu vybraných víkendových a nočních spojů na linkách příměstské autobusové dopravy. Nadále platí i omezení provozu v pracovních dnech, a to v rozsahu prázdninového režimu. Přehled omezených spojů je uveden v příloze, a jízdní řády s omezením od 13.3.2021 jsou zveřejněny na www.kodis.cz, a v odpoledních hodinách na www.idos.cz.

11.03.2021

Informace Finančního úřadu o umístění sběrných boxů

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj informuje o umístění sběrných boxů, které jsou určeny pro podání daňových tvrzení a dalších podání finančnímu úřadu bez osobního kontaktu s úředníky, a to v období platnosti mimořádných opatření, přijatých v souvislostí s šířením onemocnění COVID-19. Bližší informace najdete v příloze.

09.03.2021

Grantový program "Společně 2021"

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) letos podpoří regionální sport, kulturu a projekty věnované dětem a hendikepovaným. Díky 6. ročníku grantového programu „Společně 2021“ mohou žadatelé obdržet na své projekty až 20 000 Kč.

Kliknutím zvětšíte obrázek 08.03.2021

Respirátory pro ty, kteří je potřebují

Obec Vojkovice informuje své občany, že bude poskytovat seniorům a sociálně potřebným ochranné respirátory FFP2. Zažádat mohou také ti, kteří nemají možnost si v místě bydliště respirátor opatřit. Vyzýváme zájemce, aby si odběr rezervovali telefonicky na obecním úřadě, respirátory vám budou následně do domácnosti dodány nebo se pro ně po domluvě můžete zastavit.

Kontaktní údaje:
Starosta – 732 513 401
Obecní úřad – 605 875 564

Kliknutím zvětšíte obrázek 08.03.2021

OPIS VODOMĚRU NA DÁLKU

Opis vodoměru bude probíhat ve dnech 8.3.2021 až 15.3.2021
Zašlete SMS na číslo 739 027 597 nebo e-mail: ladislavadjerzicova1@seznam.cz

Kliknutím zvětšíte obrázek 08.03.2021

Vojkovice v novinách

V sobotní příloze Deníku vyšel článek s představením naší obce.

03.03.2021   Dokument je na úřední desce

Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se výzva týká a další informace naleznete v přílohách.