Obec Vojkovice

Aktuality

Kliknutím zvětšíte obrázek 21.06.2021

Beskydské centrum duševního zdraví

Beskydské centrum duševního zdraví slaví 1 rok.

Kliknutím zvětšíte obrázek 21.06.2021

Odstávka elektřiny

V pondělí 12.7.2021 nepůjde elektřina od 07:30 do 17:00 hodin v lokalitě u přivaděče směrem na Horní Domaslavice. V příloze naleznete mapu dotčené oblasti.

16.06.2021

Výzva krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava - Dárci krve, potřebujeme Vás všehcny

Www:

https://www.fno.cz/krevni-centrum

Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve k odběru!

Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby rychle ubývají. Navíc se blíží léto a s ním každoročně i mnoho úrazů. Akutně pro naše pacienty proto potřebujeme všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo e-mailem krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový formulář na konkrétní datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.

Více informací na odkaz - viz výše.

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Kliknutím zvětšíte obrázek 07.06.2021

Čtenářský klub v knihovně

Každé pondělí od 14:00 do 17:00 hodin.

Kliknutím zvětšíte obrázek 07.06.2021

Smažení vaječiny na Výletišti mezi seniory

Tak jsme se konečně sešli na naší oblíbené akci, Smažení vaječiny. Všichni jsme se těšili, že se po delší odmlce opět sejdeme. Vše dopadlo na jedničku. Všem chutnalo. Hlavně jsme ocenili úpravu vyletiště, krásné ohniště i zároveň vylepšení kuchyňky v areálu. Již tam teče teplá voda, která tam opravdu chyběla na mytí nádobí. Rovněž byla přínosná návštěva p. Starosty, který nám sdělil jak probíhá rekonstrukce školy a co se ještě vylepší na výletišti, aby sloužilo ke spokojenosti nás všech. Tak se těšíme na naši další akci
Za klub seniorů Struhal, Kubicová

Kliknutím zvětšíte obrázek 07.06.2021

Naši senioři otevřeli sezónu 2021

Snad už lepší, aktivnější a zdravější sezónu zahájili ve čtvrtek 27.5. naši senioři. V areálu Výletiště vybaveném novou kuchyní a hlavně teplou vodou.

26.05.2021

Průzkum názorů občanů - k vyplnění online

Www:

http://dotaznik.aqe.cz/dotaznik/634460/pruzkum-nazoru-obcanu-vojkovic.html

Milí spoluobčané, naše obec zpracovává nový strategický dokument, ve kterém chceme stanovit směr, kterým se budeme ubírat v dalších letech. Víme, že správně nastavený strategický plán by měl odpovídat potřebám občanů a zároveň finančním možnostem obce. Strategický plán se nám navíc bude hodit i při získávání dotací na uskutečnění vybraných záměrů. Proto hledáme shodu názorů vás – občanů a představitelů obce.

Průzkum je anonymní a získané výsledky poslouží výhradně jako podklad pro zpracování strategie rozvoje. Je vám více než 15 let? Zapojte se, vyplňte dotazník a přispějte svým pohledem na obec.

Odkaz k online vyplnění dotazníku - viz výše.

Děkuji za spolupráci a váš zájem.
Petr Tesarčík, starosta

24.05.2021

Hromadné očkování psů

Připomínáme občanům, že ve čtvrtek 27.5.2021 od 16:00 hodin proběhne na parkovišti u Židků OČKOVÁNÍ PSŮ. Majitelé jsou povinni mít s sebou očkovací průkaz zvířete. Očkování provede MVDr. Igor Sušovský. Cena vakcíny činí 140 Kč. Na místě si také můžete zakoupit tablety na odčervení. Očkovací látka má účinek 2 roky.

Kliknutím zvětšíte obrázek 19.05.2021

Stanový letní tábor ve Velkém Újezdu

Přihlášky nejpozději do 31.5.2021. Bližší informace v letáčku.

16.05.2021

Nové očkovací centrum v areálu automobilky Hyundai

V pátek 14.5. 2021 bylo otevřeno v areálu automobilky Hyundai Centrum zdraví, kde se může široká veřejnost nechat očkovat proti nemoci COVID-19.

28.04.2021

Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Vojkovice formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

Ve středu 2.června 2021 v 16 hodin se uskuteční v areálu Koníčkova dvora veřejné projednání
návrhu změny územního plánu Vojkovice.

23.04.2021   Dokument je na úřední desce

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 1.7.2021 do 31.12.2022.
Bližší informace zveřejňujeme v příloze.

15.04.2021

Stavba "R48-MUK Nošovice" - seznámení s podklady rozhodnutí

Navrhovaná mimoúrovňová křižovatka umožní napojení stávající komunikace kolem průmyslové zóny
Nošovice přes stávající okružní křižovatku na dálnici D48 (do 31.12.2015 rychlostní silnice R48). Stavba
zahrnuje odbočovací a připojovací pruhy, mostní objekty, opěrné zdi a další související, doplňkové a
podmiňující stavby, jako jsou místní, obslužné a příjezdové komunikace, technické vybavení, přeložky
technické infrastruktury, protihlukové stěny, atd. a je členěna na několik desítek stavebních objektů
označených vždy třímístným číslem a názvem.

12.04.2021

Senioři online

Výjimečný cyklus preventivních besed pro seniory

09.04.2021   Dokument je na úřední desce

DSO Region Slezská Brána - Rozpočtové opatření č. 5/2020

Dle § 39 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svazek obcí DSO Region Slezská brána, že:

Rozpočtové opatření č. 5/2020 schválené 26.11.2020,

je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách DSO RSB:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

Kliknutím zvětšíte obrázek 08.04.2021

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů

Od 16.4.2021 do 29.4.2021 budou pracovníci společnosti ČEZ Distribuce provádět pravidelné odečty elektroměrů ve Vojkovicích. Další informace naleznete v příloze.

06.04.2021

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 10. dubna 2021

V sobotu 10. dubna 2021 od 8.30 do 8.45 hodin proběhne naproti obecního úřadu svoz nebezpečného odpadu.
Nebezpečný odpad:
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, rozbité či rozebrané televizory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky , atd...

06.04.2021

Přistavení velkoobjemového kontejneru v pátek 9. dubna 2021

Od pátku 9. dubna 2021 do soboty 10. dubna 2021 bude naproti Obecnímu úřadu ve Vojkovicích (v oploceném areálu) přistaven kontejner pro uložení velkoobjemového odpadu. Sběr bude probíhat v pátek od 12.00 do 18.00 hodin, v sobotu pak od 8.00 do 11.00 hodin. Mělo by jít o odpad, který se nevejde do běžných popelnic. Mezi velkoobjemový odpad tak patří například skříně a ostatní nábytek, dále například matrace, koberce a podobně.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NENÍ: guma, pneu, elektro, barvy, polystyrén, cihly, stavební suť, lepenka, sklo ..

17.03.2021

Zaměstnanci Hyundaie, podpořte projekt „Nové ozvučení pro církevní a kulturní aktivity v kostele"

V příloze zveřejňujeme bližší informace k výzvě pana faráře Jana Wojnara - projekt nového ozvučení kostela v Dobraticích.