Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

 

 

 

 

 

 

13.08.2014

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k záměru "Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o."

Do stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV9143.

 

 

 

 

 

 

25.06.2014

Veřejná výzva k podání nabídky

Obec Vojkovice vyhlašuje výběrové řízení - hledá dodavatele na rekonstrukci místních komunikací v katastru obce Vojkovice. Veřejná výzva a zadávací podmínky jsou uveřejněny v přílohách.

 

 

23.06.2014

Hospodaření obce Vojkovice

Www:

http://monitor.statnipokladna.cz

Ministerstvo financí na svých webových stránkách uvádí údaje o hospodaření obcí v České republice prostřednictvím specializovaného informačního portálu MONITOR (http://monitor.statnipokladna.cz). Portál umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému.

 

 

18.06.2014

Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace "Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o."

V úterý 1. července 2014 od 15.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Nižní Lhoty se bude konat veřejné projednání dokumentace, doplnění dokumentace a posudku "Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Manufacturing Czech s.r.o."

 

 

Strana výpisu

... 20 ...