Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznamVyvěšeno: 26. 4. 2022
Sejmuto: 30. 5. 2022
Evidenční číslo: OÚVojk-183/2022

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
Na Jízdárně 3162/3 dne
709 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
Čj.: 1910926/22/3200-11050-804492


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A


Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje,

že ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022


je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj


ve dnech

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin


zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1910374/22/3200-11050-804492, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně


DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.


Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit.


Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.


L.S. Ing. Petr Ivanský
ředitel odboru
metodiky a výkonu daní

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 26. 04. 2022 13:34