Nejnovější články z celého webu - Obec Vojkovice

Nejnovější články z celého webu

28.04.2021   Dokument je na úřední desce

Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Vojkovice formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

Ve středu 2.června 2021 v 16 hodin se uskuteční v areálu Koníčkova dvora veřejné projednání
návrhu změny územního plánu Vojkovice.

27.04.2021   Dokument je na úřední desce

DSO Region Slezská brána: Rozpočtové opatření č. 1/2021

Dle § 39 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svazek obcí DSO Region Slezská brána, že:

Rozpočtové opatření č. 1/2021 schválené 22.04.2021,

je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách DSO RSB:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

27.04.2021   Dokument je na úřední desce

DSO Region Slezská brána - Schválený závěrečný účet za rok 2020

Dobrovolný svazek obcí "Region Slezská brána" (RSB) v souladu s § 39 odst. 10) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2020.

Zveřejnění v elektronické podobě: http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty

Nahlížení do listinné podoby: na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

23.04.2021   Dokument je na úřední desce

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 1.7.2021 do 31.12.2022.
Bližší informace zveřejňujeme v příloze.

20.04.2021   Dokument je na úřední desce

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vojkovice za rok 2020

Obec Vojkovice dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
schválený Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2020,
je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obec, položka Rozpočet obce, podpoložka Rozpočet rok 2020 a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

15.04.2021

Stavba "R48-MUK Nošovice" - seznámení s podklady rozhodnutí

Navrhovaná mimoúrovňová křižovatka umožní napojení stávající komunikace kolem průmyslové zóny
Nošovice přes stávající okružní křižovatku na dálnici D48 (do 31.12.2015 rychlostní silnice R48). Stavba
zahrnuje odbočovací a připojovací pruhy, mostní objekty, opěrné zdi a další související, doplňkové a
podmiňující stavby, jako jsou místní, obslužné a příjezdové komunikace, technické vybavení, přeložky
technické infrastruktury, protihlukové stěny, atd. a je členěna na několik desítek stavebních objektů
označených vždy třímístným číslem a názvem.

12.04.2021

Senioři online

Výjimečný cyklus preventivních besed pro seniory

09.04.2021   Dokument je na úřední desce

DSO Region Slezská Brána - Rozpočtové opatření č. 5/2020

Dle § 39 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svazek obcí DSO Region Slezská brána, že:

Rozpočtové opatření č. 5/2020 schválené 26.11.2020,

je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách DSO RSB:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

Kliknutím zvětšíte obrázek 08.04.2021

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů

Od 16.4.2021 do 29.4.2021 budou pracovníci společnosti ČEZ Distribuce provádět pravidelné odečty elektroměrů ve Vojkovicích. Další informace naleznete v příloze.

06.04.2021

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 10. dubna 2021

V sobotu 10. dubna 2021 od 8.30 do 8.45 hodin proběhne naproti obecního úřadu svoz nebezpečného odpadu.
Nebezpečný odpad:
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, rozbité či rozebrané televizory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky , atd...

06.04.2021

Přistavení velkoobjemového kontejneru v pátek 9. dubna 2021

Od pátku 9. dubna 2021 do soboty 10. dubna 2021 bude naproti Obecnímu úřadu ve Vojkovicích (v oploceném areálu) přistaven kontejner pro uložení velkoobjemového odpadu. Sběr bude probíhat v pátek od 12.00 do 18.00 hodin, v sobotu pak od 8.00 do 11.00 hodin. Mělo by jít o odpad, který se nevejde do běžných popelnic. Mezi velkoobjemový odpad tak patří například skříně a ostatní nábytek, dále například matrace, koberce a podobně.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NENÍ: guma, pneu, elektro, barvy, polystyrén, cihly, stavební suť, lepenka, sklo ..

01.04.2021

Návrh: Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2020

Informace o možnosti nahlédnutí:
Zveřejnění v elektronické podobě: http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
Nahlížení do listinné podoby: na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

01.04.2021

Návrh: Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 bude projednán na zasedání zastupitelstva obce Vojkovice, které se bude konat v pondělí 19.4.2021. Připomínky k návrhu závěrečného účtu je možné uplatnit písemně ve lhůtě do 19.4.2021 do 15.00 hodin nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2021.

 

Strana výpisu

1 ...

 

14.04.2016

Chystá se výlet na festival duchů do Bojnic

Zveme občany Vojkovic na zájezd do Bojnic, kde se koná Festival duchů a strašidel nazvaný Bojnice plné duchů a strašidel. Součástí výletu bude i prohlídka Slovenského betlehemu. Termín: 7. května 2016. Odjezd: v 5:45 z Vojkovic (parkoviště u Žídků), Program: 9:00 – Bojnice – strašidelný zámek , ZOO, termální bazén, 16:00 – Rajecká Lesná – pohyblivý Slovenský betlehem. Dospělí i děti platí vratnou zálohu 200,- Kč/osoba. Zdarma je pouze autobusová doprava. Vstupné, jídlo a pití si každý platí samostatně. V případě zájmu se hlaste do 2. 5. 2016 v železářství U Žídků (Více informací poskytne organizátor akce Milan Kohut, mikovo@volny.cz). V případě neúčasti na zájezdu, se záloha nevrací.