Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

15.04.2021   Dokument je na úřední desce

Stavba "R48-MUK Nošovice" - seznámení s podklady rozhodnutí

Navrhovaná mimoúrovňová křižovatka umožní napojení stávající komunikace kolem průmyslové zóny
Nošovice přes stávající okružní křižovatku na dálnici D48 (do 31.12.2015 rychlostní silnice R48). Stavba
zahrnuje odbočovací a připojovací pruhy, mostní objekty, opěrné zdi a další související, doplňkové a
podmiňující stavby, jako jsou místní, obslužné a příjezdové komunikace, technické vybavení, přeložky
technické infrastruktury, protihlukové stěny, atd. a je členěna na několik desítek stavebních objektů
označených vždy třímístným číslem a názvem.

 

 

12.04.2021

Senioři online

Výjimečný cyklus preventivních besed pro seniory

 

 

 

 

09.04.2021   Dokument je na úřední desce

DSO Region Slezská Brána - Rozpočtové opatření č. 5/2020

Dle § 39 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svazek obcí DSO Region Slezská brána, že:

Rozpočtové opatření č. 5/2020 schválené 26.11.2020,

je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách DSO RSB:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

 

 

 

 

 

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 08.04.2021

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů

Od 16.4.2021 do 29.4.2021 budou pracovníci společnosti ČEZ Distribuce provádět pravidelné odečty elektroměrů ve Vojkovicích. Další informace naleznete v příloze.

 

 

06.04.2021

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 10. dubna 2021

V sobotu 10. dubna 2021 od 8.30 do 8.45 hodin proběhne naproti obecního úřadu svoz nebezpečného odpadu.
Nebezpečný odpad:
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, rozbité či rozebrané televizory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky , atd...

 

 

06.04.2021

Přistavení velkoobjemového kontejneru v pátek 9. dubna 2021

Od pátku 9. dubna 2021 do soboty 10. dubna 2021 bude naproti Obecnímu úřadu ve Vojkovicích (v oploceném areálu) přistaven kontejner pro uložení velkoobjemového odpadu. Sběr bude probíhat v pátek od 12.00 do 18.00 hodin, v sobotu pak od 8.00 do 11.00 hodin. Mělo by jít o odpad, který se nevejde do běžných popelnic. Mezi velkoobjemový odpad tak patří například skříně a ostatní nábytek, dále například matrace, koberce a podobně.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NENÍ: guma, pneu, elektro, barvy, polystyrén, cihly, stavební suť, lepenka, sklo ..

 

 

17.03.2021

Zaměstnanci Hyundaie, podpořte projekt „Nové ozvučení pro církevní a kulturní aktivity v kostele"

V příloze zveřejňujeme bližší informace k výzvě pana faráře Jana Wojnara - projekt nového ozvučení kostela v Dobraticích.

 

 

Strana výpisu

1 ...