Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

20.04.2017   Dokument je na úřední desce

Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2016 - schválený

Obec Vojkovice dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informuje o zveřejnění :
schváleného Závěrečného účtu obce Vojkovice za rok 2016
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Zveřejnění v elektronické podobě: na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obecní úřad, položka Rozpočet obce.

Na obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2016   Dokument je na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Frýdek-Místek a obcí Vojkovice

Na základě této veřejnoprávní smlouvy budou orgány statutárního města Frýdek-Místek vykonávat pro orgány obce Vojkovice část přenesené působnosti, a to působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

 

 

Strana výpisu

1