Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2017   Dokument je na úřední desce

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vojkovice na rok 2017 a Rozpočtového výhledu na léta 2017 až 2021

Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
Schválený rozpočet obce Vojkovice na rok 2017 a Rozpočtový výhled na léta 2017 až 2021,
je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obecní úřad, položka Rozpočet obce a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

10 ...