Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2016

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění svislého dopravního značení a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

 

 

 

 

 

 

09.11.2016

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2016, o nočním klidu

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

8 ...