Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

04.05.2016

Veřejná vyhláška - stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2016

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že od 2.5.2016 do 1.6.2016 jsou na všech pracovištích Finančního úřadu zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy o stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2016.

 

 

 

 

29.04.2016

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů za rok 2015

V souladu s § 36, odst. 5 zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích se tímto zveřejňuje porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za vodné a stočné za rok 2015 - viz přílohy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 11.04.2016

Pozvánka na veřejné projednávání Strategického plánu rozvoje obce pro léta 2016 - 2022

Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelstva obce Vás zvu na veřejné projednání Strategického plánu rozvoje obce a mikroregionu pro období let 2016–2022. Přijďte diskutovat o rozvoji naší obce, jejích problémech, příležitostech a prioritách, ve středu 27. dubna 2016 v 17:00 do budovy staré školy. Součástí programu budou i odpovědi na dotazy uvedené v dotaznících, diskuse s občany a plán investic na rok 2016.
Hana Sobková, starostka obce

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

6 ...