Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

17.07.2017

Informace o konání akce, kdy není vymezena doba nočního klidu

Memoriál Ivo Petra - fotbalový turnaj + taneční zábava

 

 

17.07.2017

Informace o konání akce, kdy není vymezena doba nočního klidu

Multižánrový hudební festival Výkvět Open Air

 

 

 

 

 

 

11.07.2017   Dokument je na úřední desce

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2017

Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
schválené Rozpočtové opatření č. 3/2017
- úprava rozpočtu obce Vojkovice,
je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obecní úřad, položka Rozpočet obce a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

 

 

 

 

12.06.2017   Dokument je na úřední desce

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2/2017

Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
schválené Rozpočtové opatření č. 2/2017
- úprava rozpočtu obce Vojkovice,
je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obecní úřad, položka Rozpočet obce a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

5 ...