Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

25.10.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 6/2017

Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
schválené Rozpočtové opatření č. 6/2017
- změna rozpočtu obce Vojkovice,
je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obecní úřad, položka Rozpočet obce a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2017

Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
schválené Rozpočtové opatření č. 5/2017
- úprava rozpočtu obce Vojkovice,
je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obecní úřad, položka Rozpočet obce a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

 

 

 

 

15.09.2017

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství nařizuje v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a nařizuje zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření. Další informace - viz veřejná vyhláška v příloze.

 

 

 

 

Strana výpisu

5 ...