Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2012

MORAVIA VTL plynovod - zveřejnění stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

"MORAVIA -VTL plynovod" v katastru obce Vojkovice povede v ochranném pásmu stávajícího VTL plynovodu vedoucího přes obec.

 

 

23.02.2012

Inventarizační zpráva

V příloze naleznete inventarizační zprávu, která shrnuje provedenou inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Vojkovice k 31.12.2011.

 

 

23.02.2012

Rozpočet obce Vojkovice na rok 2012

V příloze je zveřejněn rozpočet obce Vojkovice na rok 2012 schválený zastupitelstvem obce dne 22.2.2012.

 

 

Strana výpisu

... 33