Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

01.03.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vojkovice na rok 2017

Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
Schválený rozpočet obce Vojkovice na rok 2017,
je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obecní úřad, položka Rozpočet obce a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

4 ...