Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2014

Konkurs na místo ředitele/ky právního subjektu ZŠ a MŠ Nošovice

Obec Nošovice vyhlásila konkurs na pracovní místo ředitel/ky Základní školy a mateřské školy Nošovice, příspěvkové organizace. Bližší informace jsou zveřejněny v příloze.

 

 

25.03.2014

Výzva k podání nabídky

Obec Vojkovice v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vyzývá k podání nabídky na realizaci zakázky " Obnova venkovního kulturního a sportovního areálu".Jedná se o zakázku na stavební práce. Termín plnění: duben 2014 až červen 2014. Podrobné informace jsou uveřejněny v přílohách

 

 

 

 

24.03.2014   Dokument je na úřední desce

Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se výzva týká a další informace naleznete v přílohách.

 

 

Strana výpisu

... 21 ...