Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2013

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

Obecní úřad Vojkovice jako silničně správní úřad tímto řízením doplňuje pasport místních komunikací o pozemní komunikace uvedené v příloze veřejné vyhlášky. Jedná se o 23 komunikací, 13 chodníků a 9 mostů. Jako příloha je dále zveřejněn mapový přehled všech komunikací, tzn,., že v mapovém přehledu jsou zakresleny jak komunikace, které již jsou v pasportu komunikací i tak komunikace, které jsou pro zařazení do pasportu komunikací navrženy tímto řízením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

... 21 ...