Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

 

 

 

 

 

 

03.01.2014

Pozvánka na Sněm starostů sdružení obcí povodí Morávky dne 14.1.2014

Program jednání je zveřejněn v příloze.

 

 

03.01.2014

Výzva č. 10 k předkládání žádosti o dotaci

Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob (dále také „MAS Pobeskydí“) vyhlašuje Výzvu č. 10 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osy IV –LEADER, opatření IV.1.2 – Realizace místní rozvojové strategie. Bližší informace naleznete v příloze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

... 21 ...