Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

 

 

05.01.2015

Národní plán povodí Odry - oznámení koncepce

Ministerstvo životního prostředí sděluje, že bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry". Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP195K. Další informace jsou uveřejněny v příloze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

... 21 ...