Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.08.2014

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k záměru "Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o."

Do stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV9143.

 

 

Strana výpisu

... 19 ...