Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

20.09.2016   Dokument je na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Frýdek-Místek a obcí Vojkovice

Na základě této veřejnoprávní smlouvy budou orgány statutárního města Frýdek-Místek vykonávat pro orgány obce Vojkovice část přenesené působnosti, a to působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

 

 

 

 

 

 

13.09.2016

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Horní Tošanovice-PZ TOSAN-připojení" v katastrálním území Nošovice, Vojkovice, Dolní Tošanovice a Horní Tošanovice

Předmětem územního řízení je stavba elektrického vedení vysokého napětí VN 22 kV. Jedná se o připoložení nového vedení vysokého napětí VN 22 kV, kdy část bude provedena kabelem, v souběhu se stávajícím kabelem - v úseku mezi rozvodnou Nošovice a přechodovým stožárem VN. Odtud bude venkovní vedení VN zdvojeno, tzn. dojde k výměně příhradových stožárů za nové, výměně konzol a místo jednoho vedení VN (3 vodiče) bude dvojvedení (6 vodičů). Účelem stavby je zajistit možnost připojení nového průmyslového parku TOSAN v Horní Tošanovicích na elektrickou energii. Další informace jsou zveřejněny v příloze.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08.2016

Informace o posudku o vlivech záměru "Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 2016"

Na úřední desce Obecního úřadu Vojkovice je vyvěšena informace o zveřejnění posudku o vlivech záměru „Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 2016“ na životní prostředí.
Posudek je k nahlédnutí na Obecním úřadě Vojkovice v době úředních hodin, a to:
Pondělí: 8.00 - 11.30 hod. a 12.30 – 17.00 hod.
Středa: 8.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 17.00 hod.
nebo v jiné dny po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 558 651 025).

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

... 12 ...