Obecní úřad - Obec Vojkovice

Obecní úřad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 8/2017

Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
schválené Rozpočtové opatření č. 8/2017
- změna rozpočtu obce Vojkovice,
je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obecní úřad, položka Rozpočet obce a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2017   Dokument je na úřední desce

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vojkovice na rok 2018

Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
Schválený rozpočet obce Vojkovice na rok 2018,
je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obecní úřad, položka Rozpočet obce, podpoložka Rozpočet rok 2018, a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

 

 

Strana výpisu

2 ...