Obec - Obec Vojkovice

Obec

23.02.2012

Rozpočet obce Vojkovice na rok 2012

V příloze je zveřejněn rozpočet obce Vojkovice na rok 2012 schválený zastupitelstvem obce dne 22.2.2012.

 

 

 

 

 

 

30.06.2011

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a zákona 14/2017 Sb. (dále jen "registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Registr je fyzicky uložen na obecním úřadě. Nahlížení do registru je možné i v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Podrobné informace o legislativě vztahující se k nahlížení do registru oznámení:
Zákon 14/2017 Sb.
Zákon 159/2006 Sb.

Odkaz na vstup do registru: https://cro.justice.cz/

 

 

18.03.2011

Historie obce se začala psát kolem roku 1500

Obec Vojkovice vznikla někdy kolem roku 1500. V roce 1520 už ves stála, ačkoliv se prvně připomíná až počátkem sedmdesátých let šestnáctého století. Původně patřila Tlukům z Tošanovic a výše zmíněného roku už je jmenována jako součást frýdeckého panství. Název Vojkovice pochází pravděpodobně od Vojtěcha, neznámého nám člověka, který ves zřejmě založil.

 

 

02.03.2011

Druhy pozemků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana výpisu

11