Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci - sjezd - Stavební řízení - Obec Vojkovice