DSO Region Slezská brána: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021-2023 - DSO Region Slezská brána - Obec Vojkovice

DSO Region Slezská brána

DSO Region Slezská brána: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021-2023

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.11.2020

Svěšeno:

27.11.2020

10. listopadu 2020, 19.50 | Dle § 39 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svazek obcí DSO Region Slezská brána, že:

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021-2023

je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách DSO RSB:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Mikroregiony  » DSO Region Slezská brána