DSO Region Slezská Brána: Rozpočtové opatření č. 3/2020 - DSO Region Slezská brána - Obec Vojkovice

DSO Region Slezská brána

DSO Region Slezská Brána: Rozpočtové opatření č. 3/2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.10.2020

Vyvěšeno do:

13.11.2020

15. října 2020, 10.01 | Dle § 39 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svazek obcí DSO Region Slezská brána, že:

Rozpočtové opatření č. 3/2020 schválené 14.10.2020,

je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách DSO RSB:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

Tématické zařazení:

 » Úřední deska  

 » Mikroregiony  » DSO Region Slezská brána