DSO Region Slezská brána: Schválený závěrečný účet za rok 2019 - DSO Region Slezská brána - Obec Vojkovice

DSO Region Slezská brána

DSO Region Slezská brána: Schválený závěrečný účet za rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

05.06.2020

Vyvěšeno do:

05.06.2021

5. června 2020, 10.06 | Dobrovolný svazek obcí "Region Slezská brána" (RSB) v souladu s § 39 odst. 10) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019.

Zveřejnění v elektronické podobě: http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty

Nahlížení do listinné podoby: na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

Tématické zařazení:

 » Mikroregiony  » DSO Region Slezská brána