DSO Region Slezská brána - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2022 - DSO Region Slezská brána - Obec Vojkovice

DSO Region Slezská brána

DSO Region Slezská brána - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2022

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.12.2018

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

6. prosince 2018, 11.36 | Dle § 39 odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, informuje svazek obcí DSO Region Slezská brána, že:

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2022

je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách DSO RSB:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

Tématické zařazení:

 » Mikroregiony  » DSO Region Slezská brána