DSO Region Slezská brána - Schválený rozpočet na rok 2019 - DSO Region Slezská brána - Obec Vojkovice

DSO Region Slezská brána

DSO Region Slezská brána - Schválený rozpočet na rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.12.2018

Svěšeno:

06.12.2019

6. prosince 2018, 11.30 | Dobrovolný svazek obcí "Region Slezská brána" v souladu s § 39 odst. odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, informuje o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO "Region Slezská brána" na rok 2019:

Schválený rozpočet na rok 2019

je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách DSO RSB:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

Tématické zařazení:

 » Mikroregiony  » DSO Region Slezská brána