DSO Region Slezská brána - schválené Rozpočtové opatření č.2/2018 - DSO Region Slezská brána - Obec Vojkovice

DSO Region Slezská brána

DSO Region Slezská brána - schválené Rozpočtové opatření č.2/2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.10.2018

Svěšeno:

15.10.2019

12. října 2018, 08.17 | Dle § 39 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svazek obcí DSO Region Slezská brána, že:

Rozpočtové opatření č. 2/2018 schválené 20.9.2018

je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách DSO RSB:
http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty
a do jeho listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

Tématické zařazení:

 » Úřední deska  

 » Mikroregiony  » DSO Region Slezská brána