DSO Region Slezská brána - Schválený závěrečný účet za rok 2017 - DSO Region Slezská brána - Obec Vojkovice

DSO Region Slezská brána

DSO Region Slezská brána - Schválený závěrečný účet za rok 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.05.2018

Svěšeno:

21.05.2019

21. května 2018, 13.12 | Dobrovolný svazek obcí "Region Slezská brána" (RSB) v souladu s § 39 odst. 10) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, informuje o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017.

Zveřejnění v elektronické podobě: http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty

Nahlížení do listinné podoby: na adrese Nádražní 38, 739 21 Paskov

Tématické zařazení:

 » Úřední deska  

 » Mikroregiony  » DSO Region Slezská brána