Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Výroční zprávy - Obec Vojkovice

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.01.2015

Svěšeno:

20.02.2015

21. ledna 2015, 09.07

Přílohy: