Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Rok 2017 - Obec Vojkovice