Projekty - Obec Vojkovice

Projekty

 

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 18.12.2020

Projekt "Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace"

Název projektu: Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace"

Tento projekt byl spolufinancován Moravskoslezským krajem.
Celkoví uznatelné náklady projektu: 653.619,98 Kč
Výše investiční dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem: 250.000,- Kč

 

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 30.09.2020

Rozšíření výletiště ve Vojkovicích

Projekt s názvem „Rozšíření výletiště ve Vojkovicích“ s reg. číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002346 je financován z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy a z rozpočtu obce Vojkovice.

 

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 03.02.2020

Vizualizace projektu "Rozšíření výletiště ve Vojkovicích"

V lednu jsme podali žádost o dotaci na projekt "Rozšíření výletiště ve Vojkovicích" z programu přeshraniční spolupráce. Pokud nám bude dotace přiznána, bude projekt realizován ve druhé polovině letošního roku.

 

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 08.01.2020

Podepsání dohody o partnerství

Dne 8.1.2020 jsme společně s panem Robertem Pietkou (starostou polské obce Milówka) podepsali dohodu o partnerství mezi našimi obcemi k projektu “Rozšíření výletiště ve Vojkovicích” , který je zaměřen na rozšíření výletiště o prvky aktivního i pasivního odpočinku.

 

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 20.07.2017

Projekt "Modernizace veřejného prostranství ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace"

Název projektu: "Modernizace veřejného prostranství ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace"

Tento projekt byl spolufinancován Moravskoslezským krajem.
Celkové uznatelné náklady projektu: 454.198,43 Kč
Výše investiční dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem: 220.740,- Kč