ObčanServer - Obec Vojkovice

ObčanServer

29.03.2017

ObčanServer

Www:

http://obcanserver.cz/Vojkovice/

.

Obec Vojkovice zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer.

Každý občan si tak může jednoduchým způsobem:
- vyhledat pozemek nebo budovu a konfrontovat s platným Územním plánem obce nebo Ortofotomapou
- získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK
- měřit vzdálenosti a obsah ploch
- vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru.

K dispozici je v příloze zveřejněna přehledná nápověda.

Pro správný běh aplikace postačí libovolný webový prohlížeč a aktuální verze zásuvného modulu Adobe Flash Player.