DSO Sdružení obcí povodí Morávky: Schválený rozpočet na rok 2020 - DSO Sdružení obcí povodí Morávky - Obec Vojkovice

DSO Sdružení obcí povodí Morávky

DSO Sdružení obcí povodí Morávky: Schválený rozpočet na rok 2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.03.2020

Vyvěšeno do:

09.03.2021

9. března 2020, 13.03 | Svazek obcí "Sdružení obcí povodí Morávky" (SOPM) v souladu s § 39 odst. odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, informuje o zveřejnění schváleného rozpočtu Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2020:

Zveřejnění v elektronické podobě: http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/

Nahlížení do listinné podoby: v sídle sdružení SOPM na Obecním úřadě Dobrá,
Dobrá 230, 739 51 Dobrá

Tématické zařazení:

 » Mikroregiony  » DSO Sdružení obcí povodí Morávky