Sdružení obcí povodí Morávky- Rozpočtové provizorium na rok 2020 - DSO Sdružení obcí povodí Morávky - Obec Vojkovice

DSO Sdružení obcí povodí Morávky

Sdružení obcí povodí Morávky- Rozpočtové provizorium na rok 2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

21.01.2020

Vyvěšeno do:

20.01.2021

13. ledna 2020, 13.12 | V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje rozpočet DSO SOPM a související dokumenty.
Uvedené materiály na rok 2020 jsou zveřejněny na webových stránkách svazku, http://sopm.cz/, v sekci Mikroregion, podsekci Úřední deska. V listinné podobě k nahlédnutí jsou uloženy v sídle svazku na Obecním úřadě v Dobré, Dobrá 230, 73951 Dobrá.

Tématické zařazení:

 » Mikroregiony  » DSO Sdružení obcí povodí Morávky