DSO Sdružení obcí povodí Morávky - schválené Rozpočtové opatření č. 2/2019 - DSO Sdružení obcí povodí Morávky - Obec Vojkovice

DSO Sdružení obcí povodí Morávky

DSO Sdružení obcí povodí Morávky - schválené Rozpočtové opatření č. 2/2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.08.2019

Vyvěšeno do:

11.08.2020

12. srpna 2019, 10.21 | Dle § 39 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svazek obcí Sdružení obcí
povodí Morávky, že:

Rozpočtové opatření č. 2/2019

je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách Sdružení obcí
povodí Morávky: odkaz: https://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle sdružení na Obecním úřadě Dobrá,
Dobrá č.p. 230, PSČ: 739 51 Dobrá.

Tématické zařazení:

 » Mikroregiony  » DSO Sdružení obcí povodí Morávky