Sdružení obcí povodí Morávky - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2021 - DSO Sdružení obcí povodí Morávky - Obec Vojkovice

DSO Sdružení obcí povodí Morávky

Sdružení obcí povodí Morávky - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2021

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.02.2019

Vyvěšeno do:

12.02.2020

12. února 2019, 17.51 | Dle § 39 odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, informuje svazek obcí Sdružení obcí povodí Morávky, že:

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2021

je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách DSO SOPM:
http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/

Nahlížení do listinné podoby: v sídle sdružení SOPM na Obecním úřadě Dobrá,
Dobrá 230, 739 51 Dobrá

Tématické zařazení:

 » Mikroregiony  » DSO Sdružení obcí povodí Morávky