Sdružení obcí povodí Morávky - Schválený závěrečný účet za rok 2017 - DSO Sdružení obcí povodí Morávky - Obec Vojkovice

DSO Sdružení obcí povodí Morávky

Sdružení obcí povodí Morávky - Schválený závěrečný účet za rok 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.05.2018

Svěšeno:

23.05.2019

23. května 2018, 09.29 | Svazek obcí "Sdružení obcí povodí Morávky" (SOPM) v souladu s § 39 odst. 10) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, informuje o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2017.

Zveřejnění v elektronické podobě: http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/

Nahlížení do listinné podoby: v sídle sdružení SOPM na Obecním úřadě Dobrá,
Dobrá 230, 739 51 Dobrá

Tématické zařazení:

 » Mikroregiony  » DSO Sdružení obcí povodí Morávky