Sdružení obcí povodí Morávky - Rozpočtové opatření č. 2/2017 - DSO Sdružení obcí povodí Morávky - Obec Vojkovice

DSO Sdružení obcí povodí Morávky

Sdružení obcí povodí Morávky - Rozpočtové opatření č. 2/2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.10.2017

Svěšeno:

19.03.2018

11. října 2017, 13.54 | Dle § 39 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svazek obcí Sdružení obcí
povodí Morávky, že:

Rozpočtové opatření č. 2/2017

je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách Sdružení obcí
povodí Morávky: odkaz: http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle sdružení na Obecním úřadě Dobrá,
Dobrá č.p. 230, PSČ: 739 51 Dobrá.

Tématické zařazení:

 » Mikroregiony  » DSO Sdružení obcí povodí Morávky