Veřejnoprávní smlouvy - Obec Vojkovice

Veřejnoprávní smlouvy

20.09.2016   Dokument je na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Frýdek-Místek a obcí Vojkovice

Na základě této veřejnoprávní smlouvy budou orgány statutárního města Frýdek-Místek vykonávat pro orgány obce Vojkovice část přenesené působnosti, a to působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.