Seznam veřejných míst zpětného odběru pneumatik - zdarma - Odpadové hospodářství - Obec Vojkovice

Odpadové hospodářství

Seznam veřejných míst zpětného odběru pneumatik - zdarma

28. listopadu 2016, 13.50 | Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.
Další informace jsou uvedeny v příloze.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Odpadové hospodářství  

 » Ostatní  » Aktuality z obce