Rekonstrukce místní komunikace ve Vojkovicích - Rekonstrukce místní komunikace směr Tošenůvky - Obec Vojkovice

Rekonstrukce místní komunikace směr Tošenůvky

Rekonstrukce místní komunikace ve Vojkovicích

28. srpna 2013, 16.26

Tento projekt je spolufinancován Evropskou uníí:

 

Poskytovatel dotace:                       Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Program:                                        Program rozvoje venkova

Opatření /podopatření/ záměr:         Realizace místní rozvojové strategie

Registrační číslo žádosti:                  13/019/41200/038/001478

Název projektu:                               Rekonstrukce místní komunikace

                                                     ve Vojkovicích

 

Celkové výdaje projektu:                   1 074 583,00 Kč

Způsobilé výdaje:                                888 085,00 Kč

Výše dotace:                                      799 276,00 Kč

z toho EU  (80%)                                   639 421,00 Kč

z toho ČR (20%)                                    159 855,00 Kč                                                                    

 

Žádost o dotaci byla zpracována ve spolupráci s Místní akční skupinou Pobeskydí se sídlem v Třanovicích.

 

Popis projektu:

Rekonstrukce místní komunikace směr Tošenůvky byla provedena 15.9.2013. Rekonstrukci provedla firma ALPINE Bau CZ s.r.o., která vyhrála zakázku malého rozsahu se svou nabídkou ve výši 1.074.583,- Kč ( včetně DPH).

 

Rekonstruována byla komunikace 4. třídy, parcelní číslo 782 celá v délce 160 m, parcelní číslo 783/9 celá a parcelní číslo 781 část, od hranice parcely č. 783/9 po hranici pozemku u rodinného domu parcelní číslo 19/8 prodloužené o 14 m, celkem v délce 380 m. Na komunikaci byl očištěn povrch starého živičného krytu, došlo k vyrovnání povrchu z recyklátu a vyrovnání povrchu podkladů. Dále došlo k řezání stávajícího živičného krytu do tloušťky 50mm a zarovnání styčné živičné plochy. Pak byl proveden živičný spojovací postřik ze silniční emulze, zálivka spár živičných ploch a následná pokládka asfaltobetonové hmoty na plochu komunikace v tloušťce 50mm .

 

 

            

 

komunikace před opravou

část komunikace před opravou

část komunikace po opravě

foto po opravě

Tématické zařazení:

 » Obec  » Historie obce  » Rekonstrukce místní komunikace směr Tošenůvky