Ceník inzerce ve Vojkovickém zpravodaji - Obec Vojkovice

Ceník inzerce ve Vojkovickém zpravodaji

VOJKOVICKÝ ZPRAVODAJ

 

Ceník za zveřejňování reklamní inzerce s účinností od 1.1.2011:
• Vložený dvojlist (vklad) - 2000,- Kč
• 1strana A4 - 900,- Kč
• ½ strany A4: 450,- Kč
• ¼ strany A4: 200,- Kč
• Atypický rozměr 1cm výšky sloupce 15,- Kč při šířce sloupce do 9 cm
• Inzerce na první straně (+ 100%), maximální velikost ¼ strany