Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. - Obec Vojkovice