Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.9.2019 - Usnesení ze zasedání zastupitelstva - Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.9.2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.10.2019

Svěšeno:

07.11.2019

9. října 2019, 16.30

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Obecní úřad  » Usnesení ze zasedání zastupitelstva