Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 13.3.2019 - Usnesení ze zasedání zastupitelstva - Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 13.3.2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.03.2019

Svěšeno:

23.04.2019

22. března 2019, 16.03

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Obecní úřad  » Usnesení ze zasedání zastupitelstva