Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 9.1.2019 - Usnesení ze zasedání zastupitelstva - Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 9.1.2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.01.2019

Svěšeno:

18.02.2019

18. ledna 2019, 17.40

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Obecní úřad  » Usnesení ze zasedání zastupitelstva