Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 12.12.2018 - Usnesení ze zasedání zastupitelstva - Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 12.12.2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2018

Svěšeno:

18.01.2019

20. prosince 2018, 12.02

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Obecní úřad  » Usnesení ze zasedání zastupitelstva