Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.11.2018 - Usnesení ze zasedání zastupitelstva - Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.11.2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.11.2018

Svěšeno:

21.12.2018

21. listopadu 2018, 16.52

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Obecní úřad  » Usnesení ze zasedání zastupitelstva