Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.6.2018 - Usnesení ze zasedání zastupitelstva - Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.6.2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.06.2018

Svěšeno:

27.07.2018

27. června 2018, 14.20

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Obecní úřad  » Usnesení ze zasedání zastupitelstva